Årsmødet

Årsmøde i henhold til vedtægterne

Se dagsorden og alle relevante bilag på Distriktets hjemmeside under punktet:

Distrikt 1461 – Dokumenter – Rotary 2020 -2021 – ”Årsmøde 2020″ HER

Fuldmagts blanket til valgmænd skal medbringes i underskrevet stand, hent blanket  HER

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning 2019/20 v./afgående guvenør

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019/20 *)

4. Beretninger fra distriktets udvalg og årsrapport fra Rotary Danmark *)

5. Indkomne forslag:
– Forslag til vedtægtsrevision for Rotary Danmark *) v./Distriksguvenør Jens Kaptain

6. Guvernørens (DG) planer for året
– Herunder præsentation af Guvenørgruppen 2020/21

7. Evt. valg af delegeret til Council on Legislation
(Ikke på valg i 2020/21)

8. Valg af distriktsrepræsentanter til hverv i Rotary Danmark (ingen valg i 2020/21)

9. Lodtrækning til nomineringskomite vedr. Distriksguvenør 2023/24
– samme klub kan ikke vælges i 2 på hinanden følgende år

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Spørgsmål?

Hjemmeside udarbejdet af