Årsmødet

Årsmøde i henhold til vedtægterne

Se dagsorden og alle relevante bilag på Distriktets hjemmeside under punktet:

Distrikt 1461 – Dokumenter
”ÅRSMØDET 28-09-2019” HER

Fuldmagts blanket til valgmænd skal medbringes i underskrevet stand, hent blanket HER

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Den afgående guvernørs årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (*)

4. Beretninger fra distriktets udvalg (*)

5. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer for Rotary Danmark (*)

6. Guvernørens (DG) planer for året
(herunder præsentation af DGE Poul Erik Vestergaard Frandsen, Tønder RK og
DGN Jens Kaptain, Haderslev Hertug Hans RK )

7. Valg af delegeret til Council on Legislation
(Leif Kenrad indstilles og modtager valg)

8. Valg af distriktsrepræsentant til Nominering af Director for zone 18
(Per Høyen indstilles og modtager valg)

9. Lodtrækning af 6 klubber til nomineringskomite for valg af Distrikts Guvernør
Nominee
(Samme klub kan ikke vælges i 2 på hinanden følgende år)

10. Valg af revisor

11. Eventuelt 

(*) Kan læses på Distriktets hjemmeside:
DOKUMENTER / ROTARY 2019-2020 / ÅRSMØDET 28-09-2019

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til konferencen så kontakt os endelig, gerne via mail. 2019 Distrikstkonferencen.

Hjemmeside udarbejdet af